• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl

Speerpunt: jongeren

  1. Realiseren van woningen voor studenten (huur), young professionals (huur) en starters (koop)!
  2. Actief inzetten voor een Alphense horecastrip in de Julianastraat in combinatie met een volledige reconstructie van het gebied rond de Julianastraat.
  3. Het realiseren van een jongereninvesteringsfonds voor initiatieven van jongeren.
  4. Het organiseren van een jongerenconferentie als startpunt voor het realiseren van een jeugd- en jongerenbeleid in onze gemeente. Een uitgaansvisie moet onderdeel uitmaken van dit beleid.
  5. Opzetten van een goed jeugd- en jongerenparticipatiebeleid waarbij gekeken moet worden naar het jongerenraadmodel anno 2022.

Geef jongeren een stem in de Alphense politiek!

Jongeren moeten volledig deel uitmaken van de maatschappij. Zodat zij een goede eigen bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Maar, ook bij de besluiten over jongeren en jongerenzaken moet de stem van jongeren worden gehoord.
Té lang al worden jongeren genegeerd door de landelijke, provinciale en lokale politiek. De afgelopen vier jaar hebben we echt serieuze stappen gezet om dat lokaal te verbeteren, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn.

Torenhoge studieschulden, weinig kans op een woning, onzekerheid over een goede baan: het wordt jongeren niet makkelijk gemaakt om zelf iets van hun leven te maken. Zonder de steun van de omgeving is  het bijna onmogelijk geworden om ‘de dutch dream’ te verwezenlijken. Op gemeentelijk niveau moeten wij jongeren daarom meer dan serieus nemen en betrekken bij het besluitvormingsproces. Hoe, denk je dan?

In de eerste plaats moeten er palen de grond in voor starterswoningen (koop), studentenwoningen (huur) en woningen voor young professionals (huur). Daarnaast wil ik vanuit de gemeente een jeugd- en jongerenbeleid schrijven (inderdaad, dat is er nu niet…) met een jongerenconferentie als startpunt waarin jongeren de heipalen van dit beleid bepalen. Ook een goede uitgaansvisie moet onderdeel zijn van dit beleid.

Om dit up-to-date te houden moet er een participatiemodel gevonden worden waarin jongeren continue betrokken blijven bij besluiten over jongeren. Denk hierbij aan een moderne versie van een jongerenraad waarin ruimte is voor verschillende groepen jongeren.

Samen met dit jongerenbeleid moet er vanuit de gemeente een jongereninvesteringsfonds voor initiatieven van en voor jongeren opgezet worden. Een subsidiemogelijkheid die laagdrempelig en aangepast is  aan de snel veranderende leefwereld van jongeren. De creativiteit van jongeren biedt een kans die we als gemeente moeten ondersteunen.

Tot slot blijf ik mij keihard inzetten voor nacht-food-horeca en een openbaar nachtnet. Ondanks het ontbreken van een meerderheid hiervoor in de gemeenteraad en provincie, sta ik hiervoor en blijf ik hiervoor knokken.