• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl

Speerpunt Julianastraat

Een plan van Nieuw Elan voor omgeving Julianastraat

Nu de Lage Zijde haar voltooiing nadert en ook winkelcentrum De Aarhof gaat herontwikkelen, is de vraag hoe de Hoge Zijde haar positie als winkel- en horecagebied kan behouden. Nieuw Elan presenteert daarom een plan voor de omgeving Julianastraat.

Het uitgangspunt voor alle plannen voor het centrumgebied van Alphen-Stad is het mengen van wonen, winkelen en uitgaan. Het is de bedoeling dat deze activiteiten geconcentreerd worden in een beperkt gebied aan beide zijden van de Oude Rijn. Het laatste gebied om verder te ontwikkelen en een echte boost te geven, is de omgeving Julianastraat.

“De grootste uitdaging in de Julianastraat is het ontbreken van fraaie terrassen en het tegengaan van leegstand door het vullen met lokale retail en horeca”, zegt raadslid van Nieuw Elan, Evon Zevenbergen. “En de buurt wil graag meer groen en meer sfeer.” Het idee om een uitdagend plan te maken en te presenteren aan de winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren rond de Julianastraat is van hem. “Het gaat daarbij helemaal niet om een kant-en-klaar plan dat precies zo moet worden uitgevoerd. Het gaat er vooral om dat er een kapstok, een degelijk praatstuk, ligt, zodat iedereen goed mee kan praten.”

Van buiten naar binnen

Als er niets gebeurt, ligt verpaupering op de loer. Het is daarom beter om als ‘straat’ proactief aan de slag te gaan met ideeën en uiteindelijk een goed doordacht plan te presenteren aan de Alphense politiek. Het gemeentebestuur moet tenslotte de grote besluiten nemen en verschillende zaken faciliteren en uitvoeren.

Over daadwerkelijke uitwerking, bestemmingsplan, en financiën kan pas worden besloten als er een gedragen plan vanuit de ‘straat’ zelf ligt. Plan Julianastraat is daarmee een goed voorbeeld van het ‘van buiten naar binnen werken’.

Uitgangspunten

Het plan voor de Julianastraat en omgeving heeft een aantal uitgangspunten:

  • fietsen mogen niet langer door de Julianastraat rijden
  • in de hele Julianastraat worden uitgebreide terrassen geplaatst
  • Paradijslaan inrichten als logische fietsroute tussen Rijnplein en station
  • het aanbod in Julianastraat en Paradijslaan moet op elkaar aansluiten
  • er moet worden nagedacht over een verhuizing van Hoogvliet en de mogelijkheid van kleine winkels aan deze zijde van de Julianastraat
  • het Omloopkanaal tussen Julianastraat en Paradijslaan moet breder worden, zodat hier bootjes kunnen aanmeren
  • nieuwbouw St. Jozef voorziet in meer woningen en meer parkeerplaatsen en is gericht op het Omloopkanaal
  • het karakter van het gebied versterken door meer groen, meer water, sfeervolle verlichting, aan het oog onttrekken van containers, meer prullenbakken en betere fietsenstallingen

Brainstormsessie

Eerst is met de winkeliers, horecaondernemers, andere ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren gesproken over wensen voor de buurt. Deze zijn verwerkt tot een samenhangend plan voor de omgeving van de Julianastraat.

Tenslotte zijn de ideeën aan de ‘straat’ gepresenteerd. Tot plezier van Zevenbergen wordt de noodzaak voor een flinke opknapbeurt door iedereen ondersteund. En: “Meteen is eigenlijk ook iedereen mee gaan praten. Het werd een soort brainstormsessie waar nog meer verrassende ideeën uit zijn gekomen.”

De komende maanden moeten alle ideeën worden uitgewerkt tot een goed en gedragen plan voor de omgeving Julianastraat vanuit de omgeving Julianastraat.