• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl

Speerpunt: horeca

1.           Volledige reconstructie van de Julianastraat en de Paradijslaan om van dit gebied een echt horecagebied te maken

2.           APV volledig herzien en overbodige regelgeving schrappen

3.           Uitgaansvisie opstellen

4.           Blijven knokken voor nacht-food-horeca

Horeca moet de komende jaren centraal staan!

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat de horeca en evenementen de levensaders zijn van onze samenleving. Het zijn plekken waar je elkaar ontmoet, ontspant, geniet en losgaat. Door de coronacrisis is de horecasector keihard geraakt. Met het einde in zicht zullen we de horeca waar mogelijk maximaal moeten ondersteunen om sterker uit deze crisis te komen. Dit kan financieel, faciliterend of met betere lokale regelgeving.

Er ligt een kans voor het uitgaansleven door het opstellen van een uitgaansvisie. Wat willen Alphenaren eigenlijk in Alphen aan den Rijn? Initiatieven als Sunset en het nieuwe Alle Hens zijn fantastische voorbeelden van hoe we ons ook in Alphen aan den Rijn moeten blijven ontwikkelen om Alphenaren en bezoekers optimaal te bedienen.
Uiteindelijk vind ik dat Alphen aan den Rijn nu al een leuke stad is om te recreëren, maar met een scherpe blik kunnen we dat in de toekomst verder verbeteren. Het toevoegen van nacht-food-horeca is daar, wat mij betreft, nog steeds een absolute must in.

De coronacrisis heeft ook iets moois laten zien. Als het moet, kan de gemeente Alphen aan den Rijn flexibel omgaan met bijvoorbeeld het verruimen van terrassen of terrastijden. Maar waarom alleen in crisistijd?
Wat mij betreft gaan we de volledige APV (algemeen plaatselijke verordening) eens goed tegen het licht houden. Overbodige regelgeving moeten we schrappen en op datgene wat overblijft moeten we goed handhaven in plaats van alleen maar met het vingertje te wijzen. Laten we horecaondernemers zoveel mogelijk ontzien en niet confronteren met overbodige bureaucratische regeltjes.

Tot slot ben ik van mening dat het gebied rondom de Julianastraat en de Paradijslaan volledig op de schop moet. Met de ontwikkelingen aan de Lage Zijde met een nieuwe bibliotheek, het Thorbeckeplein en de vernieuwing van winkelcentrum De Aarhof is er een risico dat veel bedrijvigheid (en sfeer) zich verplaatst naar de andere kant van het water.
Hier moet de Hoge Zijde een antwoord op hebben. Niet concurrerend, maar juist aanvullend op het aanbod aan de Lage Zijde. Wat mij betreft gaan wij daar nú al mee aan de slag en wachten we niet tot de winkelpuien in de Julianastraat vol posters hangen met ‘’te huur’’ en het parkeerterrein aan de Paradijslaan volledig is verzakt.

Nieuw Elan heeft samen met omwonenden, ondernemers en stakeholders een toekomstvisie voor het gebied gemaakt. Wat ons betreft verdwijnen de fietsers uit de Julianastraat. Via een nieuw te realiseren fietspad in de Paradijslaan kunnen fietsers de ‘horecastraat’ vermijden en veiliger, maar even snel, naar en van het Rijnplein fietsen. Hierdoor kan de Julianastraat zo ingericht worden dan er permanenten terrassen staan en dat de straat véél groener kan worden ingericht. Het water naast de Paradijslaan, het Omloopkanaal, kan veel beter worden benut zonder dat dit ten koste gaat  van het parkeren en de bereikbaarheid van het centrum. De afvalcontainers moeten op een andere manier gepresenteerd worden. Het hele gebied moet ook hier groener worden.
Duizend woorden kunnen een indruk geven van deze visie, maar het filmpje op mijn website geeft een goede sfeerimpressie.