• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl

Politieke activiteiten

Hieronder een overzicht van mijn formele politieke activiteiten.

Een kleine uitleg per onderdeel:
Motie: Dwingend verzoek aan college om iets uit te voeren
Artikel 40 vragen: Formele schriftelijke vragen aan het college
Artikel 41 vragen: Mondelinge vragen aan het college tijdens een raadsvergadering over een actueel onderwerp
Amendement: Een wijziging in een voorstel van het college

Moties
30 september 2021 > Motie overlast dieren en afval in Alphense centrum
26 november 2020 > Motie uitbreiding handhaving scooterverbod en andere verkeerssituaties = aangehouden
26 november 2020 > Motie gelijk trekken terrastijden centrum Alphen = overgenomen
29 oktober 2020 > Motie ondersteuning starters bij kopen woning (mede-indiener) = overgenomen
30 januari 2020 > Motie Onderzoek bussen weren uit het centrum = aangenomen (26 vs 12) – Live stream (Tijdstip = 2:11:51)
31 januari 2019 > Motie Openbaar Nachtnet = aangenomen (29 vs 6) – Live stream
1 november 2018 > Motie Stichting MAX (Mede-indiener) = overgenomen
1 november 2018 > Motie Activiteiten voor jongeren (Stichting MAX) (Initiatief & indiener) = samengevoegd met 2e motie
27 september 2018 > Motie Regenboogstad (Mede-indiener) = aangenomen (37 vs 2)
12 juli 2018 > Motie – Nacht-Food-Horeca  (Initiatief & indiener) = overgenomen – Live stream

Artikel 40 vragen
2 mei 2022 > Art 40 – WOZ BedrijfjesAntwoord college
1 februari 2021 > Artikel 40 – KermisAntwoord college
15 januari 2021 > Karton en Afval – Antwoord volgt
4 oktober 2021 > Handhaving scooters in het centrumAntwoord college
4 oktober 2021 > Verkeerssituatie AziëlaanAntwoord college
25 februari 2021 > Onderwerp: Code zwart voor de horeca – Antwoord college
1 augustus 2020 > Onderwerp: Handhaving scooterverbod centrum 2.0 – Antwoord college
7 mei 2020 > Onderwerp: Verruiming terrassen horecagelegenheden i.v.m. Corona – Antwoord college
1 oktober 2019 > Onderwerp: Handhaving scooterverbod centrum – Antwoord college
20 oktober 2018 > Onderwerp: Cafetaria Restaria Royaal – Euromarkt Antwoord college
18 oktober 2018 > Onderwerp: Ontheffing centrumgebied op zondagAntwoord college
18 oktober 2018 > Onderwerp: Fiets-verkeerssituatie Van Mandersloostraat – ingetrokken i.v.m. aanpassingen
1 juli 2018 > Onderwerp: Controle scooters- en fietsverkeer Baronie/Julianastraat Antwoord college

Artikel 41 vragen
12 december 2019 > Onderwerp: Speeltoestellen – 
18 oktober 2018 > Onderwerp: Huisvesting Stichting MAX – Live stream + beantwoording
18 oktober 2018 > Onderwerp: Kleine subsidies – Live stream + beantwoording

Amendementen
15 juli 2021 > Amendement wensen en bedenkingen bij elektrische bussen door het centrum = afgewezen (12 vs 24)
23 april 2021 > Amendement woonvisie – speciale aandacht voor starters en alleenstaanden = aangenomen (26 vs 9)
26 september 2019 > Wijziging haalbaarheidsonderzoek woningbouw Hoorn West e.o.
= aangenomen (30 vs 8)
27 september 2018 > Wijziging plannen tunnel Leidse Schouw = aangenomen (30 vs 7) – Toelichting

Raadsinitiatiefvoorstel
16 juli 2020 > Initiatiefvoorstel Tiny Houses voor alleenstaande en starters (mede indiener) = ingediend


Bijdrage raad- (RV) en commissievergaderingen (CV)
10 januari 2019 > CV – Onderwerp: Zienswijze concept-huisvestingsverordening > Live stream
10 januari 2019 > CV – Onderwerp: Toekomstperspectief voor landschap en stad > Live stream
17 januari 2019 > CV – Onderwerp: Draagvlakonderzoek Nacht-Food-Horeca > Live stream
31 januari 2019 > RV – Onderwerp: Draagvlakonderzoek Nacht-Food-Horeca > Live stream
9 mei 2019 > RV – Onderwerp: Extra middelen fietsbrug Aarkanaal >Live stream
12 maart 2020 > CV – Onderwerp: Perspectief voor landschap en stad > Live stream
9 april 2020 > CV – Onderwerp: Bestemmingsplanwijziging fietsbrug Aarkanaal >Live stream (digitaal i.v.m. Corona)
7 mei 2020 > CV – Onderwerp: Onorthodoxe maatregelen woningbouw, 9 locaties > Live stream (digitaal i.v.m. Corona)
10 september 2020 > CV – Onderwerp: Nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 > Live stream
10 september 2020 > CV – Onderwerp: collegebesluit Discussienota Parkeren centrumgebied > Live stream 

Inspreken provincie Zuid-Holland
12 februari 2020 > CV – Onderwerp: OV-Concessie 2022 (openbaar nachtnet) > Live stream