Op deze pagina vind u partijprogramma van Nieuw Elan voor de periode 2018-2022.
Naast dit partijprogramma heb ik ook persoonlijke speerpunten.

Mocht u vragen hebben over bepaalde speerpunten of standpunten, neem contact op!
Op de contactpagina vind u mijn contactgegevens.

Klik hier voor het partijprogramma 2018-2022.