#1 Realiseren van studenten- en jongerenhuisvesting

#2 Stimuleren van uitgaansgelegenheid en nacht-food-horeca

#3 Investeren in duurzaamheid en een Alphen voor de toekomst

#4 Investeren in betere (openbaar) vervoersverbindingen

#5 Aansluiten bij het landelijke Jeugdsportfonds

#6 Investeren in Citymarketing en evenementen

#7 Oprichten van een jongereninvesteringsfonds voor initiatieven van jongeren