Hoe kan het ook anders dat een duurzaam Alphen aan den Rijn voor mij als jongere belangrijk is. Mijn generatie moet tenslotte de komende decennia nog rondlopen op deze wereld en hopelijk nog generaties daarna ook. Onze gemeente moet niet afwachten tot er een nieuw klimaatakkoord van Parijs wordt ondertekend of wachten op landelijke regelgeving. Er moet nu actie ondernomen worden en de gemeente moet samen met haar partners investeren in duurzame gebouwen, relaties en materialen. Wat mij betreft moet onze gemeente koploper worden in Nederland op dit onderwerp.

Daarnaast is het van belang dat onze gemeente in 2050 voor 100 % energieneutraal is. Hierbij moet sturing zijn vanuit de gemeentelijke overheid, maar juist plannen vanuit lokale ondernemers en eigen inwoners moeten zoveel als mogelijk worden gefaciliteerd. Op initiatief van Nieuw Elan is het ‘Doorbraakplan Duurzaamheid 2025’ geschreven en aangenomen door de raad. Dit is een goede start en moet de komende jaren worden gerealiseerd.