Proactief bestaande kantoorpanden transformeren naar woningen vanwege meer thuiswerken

De coronacrisis heeft een diepe impact gehad op de manier van leven van mensen. Een van de grootste ontwikkelingen die corona in gang heeft gezet is thuiswerken. Veel bedrijven laten werknemers volledig of gedeeltelijk thuiswerken om zo de kans op besmetting te verkleinen. Ook veel werknemers zien voordelen als minder reistijd en het flexibeler indelen van de werk- en privétaken. Een aantal bedrijven heeft zelfs al aangegeven thuiswerken als onderdeel van het (gedeeltelijke) nieuwe werken te zien. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor het vastgoed als kantoren veel minder bezet zijn en werknemers alleen nog maar voor vergaderen naar het werk gaan?

Raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan ziet deze ontwikkeling als een kans. Hij stelt voor om proactief ondernemers met kantoren en/of bedrijfsgebouwen te benaderen over wat hun toekomstplannen zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering en thuiswerken. Buiten het voorkomen van potentiële leegstand en het realiseren van extra woningbouw kan dit wellicht ook de ondernemer helpen. Veel ondernemingen hebben hun omzet zien dalen en willen saneren op de kosten. Door proactief te handelen als gemeente en ondernemers te helpen met het afstoten van hun vaste lasten kunnen banen behouden blijven.

‘’Het is een schitterende win-win situatie waar wij als Alphen aan den Rijn een van de eerste gemeenten in kunnen zijn om dit op deze manier aan te pakken. We hebben helaas geen enorme kantoorpanden of veel leegstand in kantoren panden maar zeker in de grote steden kan met dit beleid meters gemaakt worden als het gaat om woningbouw. Ondanks dat het hier in Alphen aan den Rijn zal gaan om enkele tientallen woningen is juist de combinatie mooi dat je ook ondernemers kan helpen en de klappen van de economie op deze manier verzacht.’’ Aldus Zevenbergen

De suggestie is ambtelijk geopperd en zal worden meegenomen in de onorthodoxe woningbouwplannen twee.

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Jaarlijks wordt de plaatselijke APV bijgewerkt naar de wetgevende actualiteit en naar wens van politieke keuzes die gemaakt worden. De grootste wijzigingen dit keer zijn slechts formaliteiten. Toch zijn er een paar punten die onderwerp van gesprek waren tijdens de commissievergadering vorige week donderdag.

Namens Nieuw Elan voerde raadslid Evon Zevenbergen het woord. Hierbij werd het accent gelegd op de plannen rondom lachgas, magneetvissen en vuurwerkverboden. ‘’Het doel is niet om regels te maken om het regels maken maar om de gemeente een stukje beter, mooier of veiliger te maken. Dit kan alleen als deze regels ook gehandhaafd worden en alleen regels opstellen die vervolgens niet nagekomen worden. De Burgemeester deelt de zorgen over de handhaving vanwege het tekort bij de politie aan mankracht maar onderstreept wel dat er regels moeten gelden voor het geval de politie in aanraking komt met dit soort problematiek.’’

Als tweede onderwerp kaartte Zevenbergen lachgas aan. Hij vroeg de Burgemeester waarom er is gekozen voor een verbod op lachgas bij evenementen en niet om juist deze mogelijkheid te gebruiken voor voorlichting rond het gebruik van lachgas. Je bent dan direct met de doelgroep in contact die ook gebruik maakt van lachgas. ‘Van een pakje boter willen we weten van welke koe deze afkomstig is maar over het gebruik van lachgas word niks vermeld op de verpakking of bij verkoop. We hebben te maken met een landelijke overheid die geen verbod wil leggen op lachgas dus moeten wij binnen onze eigen mogelijkheden het beste handelen’. Uiteindelijk wisten de politiechef en burgemeester te overtuigen door aan te geven dat Alphense organisatoren überhaupt afzien van de verkoop van lachgas bij evenementen.

Nieuw Elan kan akkoord gaan met de 7e wijziging op de APV maar blijft waakzaam dat regels niet verzonnen worden om het regels maken. Iedere regel moet een nut dienen en we moeten niet verdwaald raken in een bos vol onnodige regels.

Bron foto: AD Alphen