Leren door te doen, dat is de beste manier om je te ontwikkelen.
Tien jaar geleden ben ik op mijn 13e begonnen met Scorende Jongens.
Een maatschappelijk initiatief dat zonder enige steun van gemeentelijke gelden groot is geworden.

Echter zie ik om mij heen diverse initiatieven of ideeën van jongeren sneuvelen vanwege een gebrek aan een klein investerings- en stimuleringsbudget. Nieuw Elan is groot voorstander om jongereninvesteringsfonds op te richten voor initiatieven van jongeren. Deze kan ondergebracht worden bij de EDBA. Met de dit fonds hoeven goede ideeën niet meer te verdwijnen en krijgt de jeugd de kans om iets moois voor zichzelf en de maatschappij te ontwikkelenen.