• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Ruim 400 appartementen op het complex bij Nieuw Sloot

Ruim 400 appartementen op het complex bij Nieuw Sloot

Op de plek van tennispark Nieuwe Sloot komt een gloednieuw tennispark samen met drie woontorens van respectievelijk 70, 50 en 25 meter hoog. Dit is een eerste schets dat het college tijdens de informatiemarkt halverwege maart heeft gepresenteerd. Wethouder van As ziet de combinatie van een nieuw tennispark in combinatie met woningen als een sterke ontwikkeling.

Het plan is dat de huidige accommodatie van Nieuwe Sloot medio 2023 tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor een nieuwe hal met tennis-, squash en padelbanen. Alle buitenbanen worden met dit plan vernieuwd. Na de verbouwing moet de accommodatie tien tennisbanen en drie padelbanen in de openlucht kunnen aanbieden.

De woningbouw op het complex is nodig om de nieuwe accommodatie rendabel te krijgen. Op deze manier investeert de gemeente in een duurzaam plan dat op de lange termijn ook toekomstbestendig is. Later in 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen of dit plan doorgang kan vinden. Eerst zal hierover nog gedebatteerd worden en is de omwonenden om hun mening gevraagd.

Raadslid Evon Zevenbergen die namens Nieuw Elan aanwezig was reageert enthousiast op de plannen: ‘’Dit plan heeft veel mogelijkheden. Naast de toekomstbestendige opzet bouwen we ook een schitterende nieuwe accommodatie, investeren we in meer verschillende opkomende sporten zoals padel en vullen we een broodnodige behoefte in met de woontorens. Wat Nieuw Elan betreft zit dit plan niet in beton gegoten en willen we samen met de omwonenden en betrokken partijen kijken naar een goed eindresultaat.’’

Tot slot wijst Zevenbergen ons nog op de speciale constructie van het plan. Het dak van de nieuwe indooraccomodatie wordt een openbaar park waar omwonenden en Alphenaren kunnen recreëren.