• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Code zwart voor de horeca

Code zwart voor de horeca

Op 25 februari heeft Raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de nijpende situatie van horecaondernemers. Hij maakt zich zorgen over de uitzichtloze toekomst van de horeca die keihard geraakt is. Inmiddels zijn er in de gemeente Alphen aan den Rijn al meerdere horecazaken die failliet zijn verklaard of waar de ondernemer zelf de stekker ervan heeft uitgetrokken.

In deze schriftelijke vragen, vraagt Zevenbergen om de situatie aan te kaarten bij het Landelijke Veiligheidsberaad van burgemeesters, de eigen veiligheidsregio en het kabinet. Niet alleen om vanaf onderaf de situatie aan te kaarten maar ook om een lobby te starten voor extra financiële middelen voor de getroffen ondernemers. Daarnaast roept Zevenbergen op om in gesprek te gaan met lokale ondernemers om voorbereidingen te treffen om veilig en verantwoord open te gaan wanneer het kabinet besluit hiervoor de maatregelen te versoepelen.