• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Verrijdbare camera’s voor meer verkeersveiligheid

Verrijdbare camera’s voor meer verkeersveiligheid

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Raadslid Evon Zevenbergen de motie ‘Uitbreiden handhaving scooterverbod centrum en andere verkeerssituaties’ ingediend samen met CDA-raadslid Mark Vermeulen. Na een kort (online) debat werd de motie op advies van Wethouder van Velzen aangehouden tot de bespreking over verkeersveiligheid in het voorjaar van 2021.

De afgelopen drie jaren heeft Raadslid Zevenbergen meerdere schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het centrum. In deze periode is een scooterverbod van start gegaan die tot op heden volgens ondernemers vrijwel niks heeft veranderd. Zo blijkt dat de camera’s tijdens expeditietijden niet handhaven, slechts kleine delen van het centrumgebied zijn afgedekt en de camera’s handmatig uitgelezen dienen te worden. In heel 2020 zijn er slecht 29 waarschuwingen en 4 bekeuringen uitgedeeld.

‘’Deze 33 geregistreerde overtredingen staan in schril contrast met de werkelijkheid. Alleen al in de Julianastraat rijden er in een heel weekend meer dan 33 scooters. We moeten niet als gemeente schijnregels gaan opstellen. Wanneer we besluiten om regels op te stellen, moet er ook een duidelijk plan voor handhaving zijn. Uiteindelijk is het doel om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het idee dat de gemeente geld verdient aan bekeuringen is onzin. Alle bekeuringen gaan naar de rijksoverheid, dus onderaan de streep kost het de gemeente geld,’’ aldus Raadslid Zevenbergen

Permanente camera’s zouden de gemeente ruim €100.000,- kosten. Dit werd Raadslid Zevenbergen iets te gortig en daarom heeft hij de motie breder opgesteld. “Als we nu in plaats van 12 vaste camera’s een aantal verplaatsbare camera’s aanschaffen, kunnen we deze niet alleen in het centrum inzetten maar op meerdere verkeerssituaties binnen de gemeente Alphen aan den Rijn’’, sluit Zevenbergen af.