• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Mogelijk tóch woningbouw in Aarlanderveen

Mogelijk tóch woningbouw in Aarlanderveen

“Een nieuw boerenerf binnen het dorp,
Stijlvol, duurzaam, kindvriendelijk, levendig en passend in het groen”

Zo begint de huidige kopers-groep hun pleidooi tegen Nieuw Elan raadsleden Peter Versteeg en Evon Zevenbergen. De meeste van deze kopers-groep zijn afkomstig uit Aarlanderveen en allemaal verbonden met Aarlanderveen en actief als vrijwilliger in het verenigings- leven (muziek en voetbal). Daarnaast zijn zij klaar voor een volgende stap. Deze groep is al ruim vijf jaar op zoek naar een nieuwe woning in het dorp. Daarnaast zitten er starters in deze groep die tot op heden nog geen geschikte woning in het dorp hebben kunnen vinden. Tegelijk zijn er ook zorgen omdat diverse eerdere plannen en initiatieven vaak sneuvelden. Overige bouwprojecten binnen Aarlanderveen voorzien momenteel niet in de behoefte van deze kopers-groep en daarbij is onzekerheid of deze wel doorgang vinden.

De huidige kopergroep is in beginsel in de markt voor de doorstroom-woningen en de geschakelde villa’s in het plan. De twee woningen onder de NHG-grens en de drie vrijstaande woningen zijn op dit moment nog beschikbaar. Door deze doorstroom komen 6 bestaande (starters-) woningen in het dorp vrij.

Het enthousiasme voor dit plan is begrijpelijk aldus Peter Versteeg, woordvoerder namens Nieuw Elan die samen met fractiegenoot Evon Zevenbergen afgelopen zaterdag op de locatie zijn gaan kijken. Er is over dit plan nagedacht vervolgt Versteeg. Dat blijkt wel uit de kernwaarden van het plan: een uniek landschap met een hechte dorpsgemeenschap. Het behoud van het cultuurhistorische karakter door een boerderij met bijgebouwen, een gemeenschappelijk centraal boerenerf van >750m2 met speelruimte voor kinderen en polder vergezichten. Het wordt een oase van groen met behoud van platanen, kastanjeboom en populierenbos.

Om het plan te kunnen laten slagen is draagvlak nodig in het dorp en specifieker nog in de directe buurt. Om het draagvlak bij omwonenden te inventariseren is de kopers-groep langs alle 11 omwonenden geweest om het plan kenbaar te maken en toe te lichten. In deze gesprekken is geluisterd naar de meningen, vraagtekens en eventuele bezwaren. Belangrijkste voor de omwonenden was dat er iets moois moet komen, dat wil de kopers-groep natuurlijk ook en daar is het plan ook op gebaseerd. Met de omwonenden is verder bekeken hoe praktische bezwaren weggenomen kunnen worden, iets wat in de meeste gevallen is gelukt. Van de 11 omwonenden zijn er 4 enthousiast, 5 hebben geen bezwaren en met 2 is het nog lastig, maar blijven we in gesprek.

Zevenbergen en Versteeg hebben het college, middels artikel 40 vragen, betrokken bij dit initiatief. Belangrijkste vraag in deze is: is het college bereid om dit initiatief te ondersteunen om dit project, binnen de mogelijkheden, te doen slagen?

Beiden vertrouwen op een positieve reactie vanuit het college om dit project te laten slagen.