• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Eens in de vijf jaar worden nieuwe parkeernormen bepaald. In het voorstel van het college is het voornemen om vooral de parkeernormen voor sociale huurwoningen te verlagen. Tijdens de commissievergadering gaf Nieuw Elan Raadslid Evon Zevenbergen aan tevreden te zijn met het voorstel. ‘’Het is goed om af en toe stil te staan bij de normen die gesteld worden. Met de kennis van nu en de mogelijkheden om gebruik te maken van nieuwe (uitgebreidere) data kan nog beter een match gemaakt worden tussen vraag en aanbod in bepaalde gebieden van het centrum’’ aldus Zevenbergen.

Als voorbeeld haalde Zevenbergen de bezettingsgraad van een aantal wooncomplexen in Alphen-Stad aan. Hieruit blijkt dat de complexen Leeuwerik en Nachtegaal een bezettingsgraad van 75% hebben. ‘’Van de 129 parkeerplekken zijn er 97 verhuurd aan bewoners. Dat betekent dat er 32 parkeerplekken leeg staan in zo’n complex. De grond in Alphen-Stad is schaars en het is zonde dat we nu geen andere invulling aan deze plekken hebben kunnen geven’’; geeft Zevenbergen aan. Ook de bezettingsgraad van het complex Thorbecke (65%), Toor (90% met lagere norm) en Antartica (47% + 25% voor ondernemers) hebben veel parkeerplekken over blijkt uit cijfers van Woonforte.

Tot slot geeft Zevenbergen aan dat maatwerk hoe dan ook de norm moet blijven. In een aantal gevallen blijft het belangrijk om maatwerk te leveren om zo de parkeerdruk acceptabel te houden.

Kijk voor de volledige inbreng van Nieuw Elan via deze link. (https://evonzevenbergen.nl/politieke-activiteiten-2/)