• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor een uitdaging om de parkeerdruk in het centrum in de toekomst zowel voor passanten, inwoners als bewoners van het centrum op een goed niveau te houden. De komende jaren worden veel winkelpanden zoals het oude V&D pand getransformeerd tot woningen wat weer leidt tot extra parkeerdruk. Ook het aantrekkelijk maken van het centrum moet als resultaat hebben dat meer inwoners en toeristen van buiten de gemeente het centrum bezoeken om te consumeren en recreëren. Om voorbereid te zijn op de toekomst pleit Nieuw Elan voor ‘’strategie twee’’. Bij strategie twee wordt een actieve inzet van de gemeente gewenst om parkeerdruk niet te laten toenemen bij het meewerken aan initiatieven.

De commissievergadering was het startpunt om te kijken aan welke knoppen politieke partijen eventueel zouden willen draaien om de parkeerdruk beheersbaar te houden. Enkele suggesties die op tafel lagen waren het flink verhogen van de parkeervergunningen, het terugbrengen tot één vergunning per huishouden of het niet toewijzen van een vergunning aan nieuwe bewoners. Naast de input van politieke partijen gaat het college nog actief in gesprek met ondernemers en bewoners van het centrum.

Namens Nieuw Elan voerde raadslid Evon Zevenbergen het woord: ‘’Eigenlijk springt geen van de opties eruit als eentje waar wij graag voor kiezen. Het geeft mij een slecht gevoel als wij nieuwe bewoners geen vergunning geven terwijl de buurman twee vergunningen heeft. Ook het afnemen van vergunningen en nog maar maximeel één vergunning per huishouden toestaan stuit bij ons op weerstand. Als het aan Nieuw Elan ligt kunnen we ook kritisch kijken naar iedere situatie apart en maatwerk leveren. Zo hebben wij oog voor het feit dat jongeren langer thuis blijven wonen door het ontbreken van voldoende huisvesting. Hiermee is een effect zichtbaar dat een derde auto zich vaker voordoet.’’

Wat Nieuw Elan betreft wordt vooral ingezet op de positieve verandering. Veel huishoudens hebben een 2e of 3e auto. Voor de eerste auto betaald men €40,- per jaar, een tweede €80,- en een derde €120,-. Is het mogelijk om doormiddel van een positieve financiële prikkel de parkeerdruk te verlagen? Zo heeft Nieuw Elan de suggestie gedaan om de vergunning voor een 2e en 3e auto te verlagen indien deze geparkeerd worden in de parkeergarages Castellum of Aarhof. Van beide parkeergarages is de bezettingsgraad s ’avonds zo’n 10%. ‘’Het zou mooi zijn als we beide zaken combineren. Een win-win situatie voor de bewoners die goedkoper kunnen parkeren, beter gebruik maken van de parkeergarages en het draagt bij aan het verlagen van de parkeerdruk.’’.

Tot slot hoopt Nieuw Elan dat er ingezet kan worden op het stimuleren van gedeelde voortuigen. Denk hierbij aan de OV-fiets, SWAP fietsen, GO Sharing scooters, deelauto’s en het delen van auto’s doormiddel van bijvoorbeeld een app. ‘’Het idee dat je in Alphen aan den Rijn altijd een grote tuin hebt, weids uitzicht en drie auto’s voor de deur kunt hebben is in het centrum voorbij. Veel mensen willen graag op dit mooie stukje wonen en daar horen andere verwachtingen bij’’ sluit Zevenbergen af.

Kijk voor de volledige inbreng van Nieuw Elan via deze link. (https://evonzevenbergen.nl/politieke-activiteiten-2/)