• 06-48347348
  • evon.zevenbergen@nieuwelan.nl
7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

7e wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Jaarlijks wordt de plaatselijke APV bijgewerkt naar de wetgevende actualiteit en naar wens van politieke keuzes die gemaakt worden. De grootste wijzigingen dit keer zijn slechts formaliteiten. Toch zijn er een paar punten die onderwerp van gesprek waren tijdens de commissievergadering vorige week donderdag.

Namens Nieuw Elan voerde raadslid Evon Zevenbergen het woord. Hierbij werd het accent gelegd op de plannen rondom lachgas, magneetvissen en vuurwerkverboden. ‘’Het doel is niet om regels te maken om het regels maken maar om de gemeente een stukje beter, mooier of veiliger te maken. Dit kan alleen als deze regels ook gehandhaafd worden en alleen regels opstellen die vervolgens niet nagekomen worden. De Burgemeester deelt de zorgen over de handhaving vanwege het tekort bij de politie aan mankracht maar onderstreept wel dat er regels moeten gelden voor het geval de politie in aanraking komt met dit soort problematiek.’’

Als tweede onderwerp kaartte Zevenbergen lachgas aan. Hij vroeg de Burgemeester waarom er is gekozen voor een verbod op lachgas bij evenementen en niet om juist deze mogelijkheid te gebruiken voor voorlichting rond het gebruik van lachgas. Je bent dan direct met de doelgroep in contact die ook gebruik maakt van lachgas. ‘Van een pakje boter willen we weten van welke koe deze afkomstig is maar over het gebruik van lachgas word niks vermeld op de verpakking of bij verkoop. We hebben te maken met een landelijke overheid die geen verbod wil leggen op lachgas dus moeten wij binnen onze eigen mogelijkheden het beste handelen’. Uiteindelijk wisten de politiechef en burgemeester te overtuigen door aan te geven dat Alphense organisatoren überhaupt afzien van de verkoop van lachgas bij evenementen.

Nieuw Elan kan akkoord gaan met de 7e wijziging op de APV maar blijft waakzaam dat regels niet verzonnen worden om het regels maken. Iedere regel moet een nut dienen en we moeten niet verdwaald raken in een bos vol onnodige regels.

Bron foto: AD Alphen